ABN AMRO: personeelstekort remt groei

ABN AMRO: personeelstekort remt groei

ABN AMRO voorspelt in de nieuwe sectorprognose aanhoudende groei, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een mismatch op de arbeidsmarkt.

Het rapport is positief over de vooruitzichten voor het Nederlandse bedrijfsleven. De komende jaren zal de groei aanhouden, al zwakt die in 2019 wel af. Het voornaamste risico voor bedrijven is het tekort aan personeel waar inmiddels nagenoeg alle branches mee te kampen hebben. ‘Uit de

Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 17% van de ondernemers wordt belemmerd in hun groei door personeelstekort.

Tegelijkertijd concludeerde het CBS onlangs al dat er nu meer mensen zonder baan zitten dan aan het begin van de crisis in 2008. Belangrijk knelpunt op de arbeidsmarkt is dus de overduidelijke mismatch. ‘Want ondanks de vraag naar personeel, heeft nog altijd 4,4% van de beroepsbevolking geen baan.’

Het omscholen van werkzoekenden en investeren in automatisering worden genoemd als voornaamste oplossingen.

Lees hier de online versie van de sectorprognose.