BLOG: 100 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag!

BLOG: 100 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag!

U zult ongetwijfeld gehoord hebben van de Participatiewet, die sinds enige tijd van kracht is. Deze regeling is van toepassing op iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. De Participatiewet vervangt de eerdere regelingen op dit gebied; de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Het is nu tijd om te zorgen dat iedereen die op de een of andere manier kan werken, ook betrokken wordt bij het arbeidsproces. Zeker nu de economie aantrekt, ontstaan er veel nieuwe banen. Daar komt bij dat ons land vergrijst waardoor er binnenkort een grote groep mensen met pensioen gaat. Als we er niet in slagen al die vacatures in te vullen, ontstaan er grote problemen op de arbeidsmarkt. We kunnen het ons eenvoudig niet permitteren dat werkgevers enerzijds snakken naar personeel, terwijl anderzijds grote groepen mensen langs de kant staan. Daar moeten we dus wat aan doen.

Een onderdeel van de Participatiewet is de Wet Banenafspraak die bedoeld is om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Hiervoor zullen bedrijven in Nederland arbeidsplekken vrij moeten maken. Dit geldt natuurlijk ook voor het Limburgse bedrijfsleven. Om het aantal bedrijven dat hier al actief mee bezig is nog verder te laten toenemen, is oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk van Hoof benoemd tot Aanjager van de Banenafspraak. De komende periode zal hij 450 bedrijven in onze provincie bezoeken om hen aan te sporen met deze doelgroep aan de slag te gaan. Om de bedrijven die op dit gebied al actief aan de slag zijn, uiting te kunnen laten geven aan hun betrokkenheid bij de Banenafspraak en om anderen te inspireren, heeft de LWV het Ambassadeursbord ontwikkeld. Op die manier zien alle bezoekers van het bedrijf dat hier mensen met een arbeidsbeperking werken.

Natuurlijk ondersteunt onze organisatie de Banenafspraak volledig. Zoals ik in het begin van dit artikel al aangaf, is het namelijk van belang dat iedereen aan de slag gaat. Niemand mag langs de kant blijven staan. We hebben ons daarom voorgenomen om dit jaar 100 mensen die ondersteuning nodig hebben aan een baan te helpen. Daarmee geven we als organisatie een invulling aan onze maatschappelijke rol en tonen wij onze betrokkenheid bij de arbeidsmarkt in Limburg.

Om te beginnen gaan we deze mensen een contract van 6 maanden bij onze organisatie aanbieden. Te veel flexibiliteit en onzekerheid is immers niet geschikt voor deze mensen die toch al een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Vervolgens gaan we deze krachten begeleiden en bemiddelen naar Limburgse werkgevers. Onze begeleiding bestaat uit het opleiden, coachen en daar waar nodig fit maken van de doelgroepen. Een werknemer met een arbeidsbeperking kan eenvoudige werkzaamheden binnen elk bedrijf doen. Eigen werknemers krijgen zo de ruimte om zich volledig te richten op hun kerntaken. Werkgevers die met ons mee doen, laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Het grootste voordeel is echter de positieve invloed van talenten met een arbeidsbeperking op iedere organisatie. Want die mensen zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters.

Doet u met ons mee? Op www.wiertz.com/100banen vindt u over dit onderwerp meer informatie.

Harm Wiertz 
Founder Wiertz Company