Blog: De Limburgse economie trekt flink aan!

‘Het CPB schroeft groeiverwachtingen Nederlandse economie op.’ Dat was het nieuws van half juni. Daarmee werd natuurlijk vooral bevestigd wat we dagelijks al merken. Want ook de Limburgse economie trekt flink aan. Het vertrouwen van zowel bedrijven als particulieren neemt toe en we hebben weer zin in de toekomst. De tijd van het somberen is voorbij. Heerlijk!

Uiteraard zien we dit ook op de arbeidsmarkt terug. Het aanbod aan vacatures blijft stijgen en werkzoekenden hebben meer te kiezen. Dat betekent dat wij als werkgevers onze medewerkers nog meer moeten koesteren en perspectieven moeten bieden.

Wiertz Company ziet het al twintig jaar als haar verantwoordelijkheid om in de markt van mens en werk de Limburgse economie te helpen versterken. Vaak wordt er nog gesproken over de problemen waar Limburg zich voor gesteld ziet. De brain drain, doordat studenten wegtrekken en na hun studie niet terugkeren, in combinatie met de vergrijzing is een van die uitdagingen.

Interessant is het dan om na te denken over wat we kunnen doen om de gevolgen van ontgroening te beperken, zowel op het gebied van innovatie als op het vlak van binden en boeien van werknemers. De Limburgse arbeidsmarkt biedt vele mogelijkheden voor alle soorten van werk. In de triple helix, waar overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar vinden, wordt daar zeer constructief en met succes aan gewerkt.

Daarnaast is het belangrijk om aan de arbeidskrachten van de toekomst duidelijk te maken dat er in Limburg voldoende mooie carrièrekansen liggen. En dat het los van het werk ook nog eens de mooiste provincie van Nederland is om in te wonen en recreëren. Alle randvoorwaarden zijn er.

Daarom hebben we er sinds dit jaar voor gekozen om het Limburgse vakantiewerk middels de campagne Werkvakantie in Limburg ook landelijk onder de aandacht te brengen. Zo bieden we studerende jongeren uit heel Nederland de kans om werkervaring op te doen bij een van de vele mooie bedrijven die Limburg rijk is en laten we hen bovendien kennismaken met de overige geneugten van het leven in Limburg. Bedrijven krijgen zo de kans om zich optimaal te presenteren en dus kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat we steeds meer ambassadeurs creëren die er straks voor kiezen om hun daadwerkelijke carrière ook in Limburg op te bouwen. Zo zorgen we gezamenlijk voor de toekomst.

Roger Holtus
Managing Director Wiertz Company