Blog: De magische grens van 50

Er komt heel wat kijken bij het instellen en goed laten functioneren van een ondernemingsraad. De benodigde kennis is niet altijd aanwezig in een organisatie. Huur deze kennis in, want een goed functionerende or is niet alleen verplicht voor organisaties, maar vooral ook in het belang van deze organisaties. Een ondernemingsraad is geen luis in de pels, maar een vertegenwoordiging van het belangrijkste kapitaal van een organisatie: de werknemers. Daardoor is de or voor iedere ondernemer een belangrijke bron van informatie en van reflectie. Zorg er als ondernemer dan ook voor dat jouw organisatie de ondernemingsraad heeft die ze verdient.

Eind 2016 heb ik van de directie van Wiertz Company het verzoek gekregen om een plan van aanpak te maken voor het instellen van een or. Wiertz Company is met haar verschillende labels de afgelopen periode hard gegroeid en heeft enige tijd geleden de in de Wet op de Ondernemingsraden vermelde ‘magische’ grens van 50 werknemers overschreden. Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad hebben.

Plan van aanpak
Na overleg met de Managing Director van Wiertz Company en met de leden van de bestaande Personeelsvertegenwoordiging (PVT) heb ik een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan de verschillende acties vermeld, die ertoe moesten leiden dat op 12 juli 2017 verkiezingen voor de or konden plaatsvinden. Het belangrijkste onderdeel hiervan was het opstellen van een (voorlopig) reglement voor de ondernemingsraad. Hierin staat onder andere beschreven uit hoeveel leden de or gaat bestaan en hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Ook staat in het reglement vermeld welke medewerkers stemrecht hebben en zich verkiesbaar mogen stellen.

Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is het informeren van de werknemers. Medewerkers van een organisatie die een or gaat instellen, moeten weten wat de taak van een ondernemingsraad is en wat voor werkzaamheden van een or-lid worden verwacht. De ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel in een organisatie. Ook over bedrijfseconomische beslissingen van de directie mag de or meepraten. De ondernemingsraad bevordert onder andere:

  • dat er voldoende werkoverleg is.
  • dat er goede arbeidsomstandigheden zijn.
  • dat de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd.
  • dat medewerkers gelijk behandeld en beloond worden.
  • dat een organisatie gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.

Ruime opkomst
In de afgelopen maanden zijn de or-verkiezingen binnen Wiertz Company écht gaan leven. Dit heeft geresulteerd in een opkomstpercentage van ruim 90%. De verkiezingen zijn achter de rug en binnenkort wordt de eerste ondernemingsraad binnen Wiertz Company formeel geïnstalleerd. De or kiest vervolgens een voorzitter, waarna het echte werk kan beginnen.

Mooi eindresultaat
Ik kijk terug op een prachtige opdracht die tot een mooi eindresultaat heeft geleid. Ik had een rol als projectcoördinator, jurist, vraagbaak, vertrouwenspersoon, sparringpartner en nog veel meer. Wiertz Company heeft door mij in te schakelen geen ‘last’ gehad van het instellen van de ondernemingsraad, maar gaat wel vanaf nu de vruchten plukken van een bij de organisatie passende or.

Bent u ook de ‘magische grens’ van 50 medewerkers overschreden of gaat dit binnenkort gebeuren en weet u niet hoe u het instellen van de or moet vormgeven? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons label ZUID juristen!

mr. Thei Iding
Jurist ZUID juristen