BLOG: Purpose driven

BLOG: Purpose driven

Roger Holtus ruimt zijn thuiskantoor op en stuit op oude aantekeningen van een managementopleiding. Zijn opvattingen over wat hem in ondernemingen aanspreekt, blijken weinig veranderd. 

Onlangs ben ik aan de slag gegaan met het opruimen van mijn thuiskantoor. Dat duurt meestal een stuk langer dan nodig is, omdat ik dan allerlei zaken tegen kom waarin ik ga bladeren of die ik even wil teruglezen. Zo stuitte ik dit keer op het aantekeningenboekje van mijn eerste management development programma. Ter voorbereiding daarop was aan de deelnemers gevraagd om te benoemen welke bedrijven ze bewonderden en waarom.

Ik las in mijn aantekeningen terug, het was begin deze eeuw, vooral onder de indruk te zijn van bedrijven die commercieel succes en maatschappelijk besef met elkaar combineerden. Die met andere woorden niet money driven, maar purpose driven waren.

Hoe fijn is het dan om te constateren dat ik, ruim 15 jaar later, onderdeel uitmaak van precies zo’n organisatie. Met Wiertz Company zijn we commercieel en resultaatgericht, maar ook nadrukkelijk maatschappelijk betrokken. Precies zoals ik het in mijn aantekeningenboekje bedoelde.

Met een hele familie aan bedrijven actief in de markt van mens en werk. Met Limburgse roots, maar inmiddels, met Payroll Nederland voorop, in heel Nederland actief. We laten al 22 jaar mooie groeicijfers zien en maken voor ruim drieduizend mensen en zeshonderd bedrijven de match tussen vraag en aanbod aan werk.

Het hebben van werk, en daarmee inkomen, is een belangrijke basis voor onafhankelijkheid, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Daarom ben ik bijzonder trots op onze samenwerking met Credo Huis, waar thuisloze jongeren een veilige haven vinden. Voor deze jongeren gaan we samen aan de slag om ook hen alle kansen op de arbeidsmarkt te geven die ze verdienen. In het Credo Huis doorlopen thuisloze jongeren een programma om weer volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Ons uitzendlabel Wiertz Personeelsdiensten gaat jongeren begeleiden die klaar zijn voor een terugkeer op de arbeidsmarkt. Daar horen scholing, assessments en persoonlijke gesprekken bij. Het uitgangspunt is vertrouwen in de jongeren.

De uitgangspunten achter Credo Huis sluiten mooi aan bij de centrale gedachte in onze organisatie: iedereen kan meer dan hij of zij zelf denkt, maar heeft een veilige basis nodig. Als die er is, is alles mogelijk. Als je maar in kansen denkt en daarnaar durft te handelen.

Al denkend en mijmerend trok ik zo de conclusie die ik iedereen gun: Ik zit op mijn plek. Helaas nog steeds met een niet opgeruimd thuiskantoor…

Roger Holtus
CEO Wiertz Company


Lees verder:
Wiertz Company gaat Credo Huis actief ondersteunen en investeert daarmee in een nieuwe toekomst voor jongeren die thuisloos zijn. CEO Roger Holtus bekrachtigt met zijn handtekening de actieve bijdrage aan de begeleiding van jongeren in een Credo Huis. Het einddoel is een succesvolle re-integratie van de jongeren op de arbeidsmarkt. Lees hier het persbericht. 

Ondertekening van samenwerking met Credo Huis


Een quote van kunstenaar Basquiat zette Roger Holtus aan het denken over zelfopgelegde grenzen: “Hoe vaak zijn we niet onze eigen beperking, doordat we denken een bepaalde uitdaging niet aan te kunnen?” Lees het hier in de blogpost ‘We kunnen meer dan we zelf denken’. 

 


De gebundelde columns uit 2018: bestel een exemplaar!
Is er eigenlijk wel sprake van krapte op de arbeidsmarkt? Wat kunnen managers leren van Miles Davis? Waarom zijn banken eigenlijk gesloten op Goede Vrijdag? Het zijn vragen die Roger Holtus beantwoordt in de verzameling columns uit 2018 die onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ gebundeld zijn. Vraag hier een gratis exemplaar aan!