BLOG: Werven draait altijd om aandacht

BLOG: Werven draait altijd om aandacht

Michael Hendriks vraagt zich in zijn nieuwe column af of HR professionals wel de ruimte krijgen voor het allerbelangrijkste bij werven in een krappe arbeidsmarkt: persoonlijke aandacht. 

In gesprekken met directeuren en ondernemers in Limburg proef ik dagelijks het positivisme.  De opdrachten stromen binnen en offertes worden weer massaal geschreven. Goede zaak uiteraard, want dat stelt ons allen weer in staat om te doen wat we leuk vinden: groeien, succes boeken en nieuwe ontwikkelingen stimuleren.

De groei en florerende economie brengt echter ook problemen mee. Iedere dag spreek ik ondernemers die zich zorgen maken over de groei van hun bedrijf en de daarmee gepaard gaande vraag naar gekwalificeerd personeel. Om marktkansen te verzilveren zullen er natuurlijk voldoende nieuwe medewerkers aangetrokken moeten worden.

Er is veel tijd, energie en inzicht in de arbeidsmarkt nodig om een goede aanpak te formuleren. Centraal daarin moet in ieder geval oprechte aandacht staan. Mensen werven lukt alleen door naar ze te luisteren en u te verdiepen in hun beweegredenen en drijfveren.

Wat maakt uw organisatie onderscheidend? Waarom zou een kandidaat kiezen voor uw bedrijf? Heeft u zich die vraag al eens gesteld? Wat vind een potentiele medewerker nou eigenlijk echt belangrijk in deze tijden van hoogconjunctuur?

De huidige werkzoekende zoekt in ieder geval meer dan alleen een marktconform salaris. Hij of zij zoekt perspectief en carrièremogelijkheden. Daarnaast zien we dat met name hoger opgeleide werkzoekenden niet baanzekerheid zoeken, maar werkzekerheid. Ze verwachten geen baan voor het leven, laat staan een werkgever waar ze tientallen jaren werken. De ‘nieuwe’ generatie werkzoekenden staat na de crisistijd van de afgelopen jaren structureel anders in het leven.

Alleen een fraaie website, die onder het motto employer branding nieuwe mensen moet verleiden, is uiteraard niet de oplossing. Krijgt de HR-manager in uw onderneming voldoende ruimte en middelen om de juiste boodschap te brengen? Neem dus in de plannen voor komend jaar ruim voldoende budget en ruimte op voor uw HR-afdeling. Zorg voor verdieping en persoonlijke aandacht. Werven in een krappe arbeidsmarkt is maatwerk.

Tot slot: vergeet niet dat uw huidige medewerkers de doelgroep vormen van uw concurrent. Stuur dus actief op medewerkerstevredenheid om uw huidige personeel te behouden. Als het gaat goed met uw personeel, gaat het immers goed met uw bedrijf!

Michael Hendriks
Sales Manager Wiertz Company