Campagne Letterliefde in Parkstad van start

Campagne Letterliefde in Parkstad van start

Vandaag start de campagne Letterliefde in Parkstad van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad. De campagne richt zich op inwoners van Parkstad die moeite hebben met lezen en schrijven. De opening in SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis werd verricht door de Heerlense burgemeester Emile Roemer.

Nieuwe website, video’s met taalambassadeurs en een bellijn
De campagne richt zich op inwoners van Parkstad met een taalachterstand. De boodschap is dat het leven leuker en makkelijker wordt als je beter kunt lezen en schrijven. Daartoe is er een nieuwe website – www.letterliefdeparkstad.nl – gelanceerd. Daarop staan onder andere video’s van taalambassadeurs die eerder werk maakten van hun taalvaardigheid. Ook een speciale bellijn waar mensen terecht kunnen met vragen maakt onderdeel uit van de campagne.

Duidelijk maken dat hulp mogelijk is
Voorzitter Fred Dijk van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad is bijzonder trots op de campagne: ‘Het herkennen van laaggeletterdheid is buitengewoon lastig. De campagne Letterliefde in Parkstad maakt het mogelijk onze doelgroep actief te overtuigen dat hulp mogelijk is.’

Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad: voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid

Medio 2017 is het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad 2017-2021 door 34 organisaties en bedrijven ondertekend. Het gezamenlijke doel is het voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Parkstad. De website www.letterliefdeparkstad.nl, bijbehorende filmpjes en campagne zijn de concrete resultaten die het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad – met behulp van subsidie van Tel mee met Taal – heeft verwezenlijkt.