Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Koopcontracten, geldleningen en zelfs aanbestedingen: het is tegenwoordig bijna gemeengoed dat documenten elektronisch worden ondertekend door partijen. Tijdens deze coronacrisis biedt de elektronische handtekening uitkomst en worden overeenkomsten steeds vaker op afstand gesloten. Heeft een elektronische handtekening echter net zo veel juridische waarde als een handgeschreven handtekening?

Volgens de wet heeft een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Voorwaarde is dat die methode voor ondertekening voldoende betrouwbaar is. Er wordt in dat geval gekeken naar het doel waarbij is gekozen voor de elektronische handtekening is, en op alle overige situaties van het geval.

Kort gezegd moet er een afweging worden gemaakt tussen de manier van ondertekenen en hetgeen wordt ondertekend. Een contract met een hoge (financiële) waarde of waarbij veel personen zijn betrokken, zorgt er automatisch voor dat meer uitgebreide acties moeten plaatsvinden als het gaat om de betrouwbaarheid en veiligheid van de ondertekening.

Wat juridisch kan worden gezien als de meest betrouwbare methode, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarnaast kunnen er voor diverse typen contracten en documenten bepaalde regels gelden, denk hierbij aan de ondertekening van notariële documenten.

Het antwoord op de vraag wat juridisch de meest betrouwbare methode is, hangt aldus af van de omstandigheden van het geval. Zo kunnen er voor bepaalde soorten overeenkomsten en documenten specifieke regels gelden, zoals voor de ondertekening van notariële documenten. Het is daarom essentieel om altijd goed te bedenken welke elektronische handtekening voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor deze wordt ingediend.

Wilt u hierover juridisch advies inwinnen? Neem dan contact op met onze jurist, mr. Dorena Gulpers: 045-5639805 / d.gulpers@wiertz.com.