September: mooie tijden

September: mooie tijden

Zo, vakanties voorbij en dus maken we ons op voor de eindspurt. Zoveel is zeker: de economie draait als een trein. We hebben het overal kunnen horen en lezen de afgelopen weken. Alle kengetallen staan op groen. Nederland en dus ook Limburg presteert uitzonderlijk goed op alle fronten. We hebben de magere jaren nu echt achter ons.

Onze eigen provincie profiteert nog meer van die economische wind in de rug dan de rest van Nederland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Omgekeerd hebben we tijdens de recessie wellicht ook wat diepere dalen gekend. Maar nu: de wind in de rug. De maakindustrie viert immers hoogtij in ons gebied, en nu de economie het zo goed doet is er volop vertrouwen en zijn er volop orders. Een groot deel van onze productie gaat naar het buitenland. Daarnaast profiteren we volop van tal van mooie initiatieven op het vlak van leisure, innovatie, gezondheidszorg of logistiek.

Mooie tijden breken aan! Rondom al dat economische geweld draait de banenmotor op volle toeren. We zien het aantal vacatures explosief stijgen. De werkloosheid neemt af, steeds meer mensen gaan aan de slag. Niet altijd binnen een vaste baan. Er is de laatste jaren duidelijk sprake van een verschuiving: van vast naar tijdelijk. Waar vroeger iedereen 40 jaar of langer werkte voor dezelfde baas, zie je nu steeds meer wisselingen. Werknemers en werkgevers hebben enerzijds behoefte aan flexibiliteit en anderzijds veranderen de omstandigheden rondom die baan zo vaak dat de houdbaar van twee kanten beperkt is.

Op zich een logische ontwikkeling die niet tegen valt te houden. De baan voor het leven bestaat niet meer en iedere dag zijn er nieuwe uitdagingen. Waar het dan wel om gaat, is dat we er voor moeten zorgen dat de omstandigheden rondom dat werk voor iedereen hetzelfde zijn. Dat er sprake is van goede salarissen bijvoorbeeld, zowel bij vaste als bij tijdelijke banen. Dat er gespaard wordt voor later via een solide pensioen. Dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich te blijven scholen en ontwikkelen. Voor dat soort zaken zou ik veel meer willen pleiten dan voor vaste banen voor iedereen. Immers vast is in onze tijd een relatief begrip, net als tijdelijk.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de doelgroepen aan de onderzijde van de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt, mensen die met weinig opleiding al langere tijd aan de kant staan bijvoorbeeld. Dat zijn kwetsbare doelgroepen. Het vraagt van werkgevers solidariteit en de bereidheid om te willen investeren. In die gevallen is werkzekerheid wel degelijk een issue! Gewoon een vast contract en de wetenschap dat je langjarig samen oploopt. Hier ligt een duidelijke taak voor uitzendorganisaties. De verantwoordelijkheid om deze kwetsbare doelgroepen direct vaste banen te geven, ze perspectief en scholing aan te bieden waardoor ze vruchtbaar ingezet kunnen worden in het arbeidsproces. Immers de economie draait op volle toeren dus er is werk voor iedereen.

Harm Wiertz
Founder Wiertz Company

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van mijn belevenissen? Dan kunt u mij volgen via Twitter of LinkedIn.