Payroll Nederland continueert SNA-keurmerk

Payroll Nederland continueert SNA-keurmerk

De opname van Payroll Nederland (member of Wiertz Company) in het Register Normering Arbeid is, na uitgebreide audits, wederom verlengd voor de periode van één jaar.

Payroll Nederland is voortdurend bezig met het optimaliseren van haar service aan bedrijven en organisaties. De payrolltak van Wiertz Company werkt daarnaast doorlopend aan het kennisniveau van haar mensen. Het voldoen aan de eisen van de norm NEN 4400-1 hoort daar natuurlijk bij. Wiertz Company heeft graag haar zaken op orde en ziet het verlengen van het SNA-keurmerk van Payroll Nederland als een bevestiging van alle inspanningen.

Wat is het SNA-keurmerk?
Het SNA-keurmerk is een privaat certificeringssysteem, waarbij ondernemingen zich vrijwillig aanmelden en hun administraties frequent laten inspecteren. De waarde van het SNA-keurmerk is dat ondernemingen frequent (in de regel tweemaal per jaar) worden geïnspecteerd op conformiteit met de normeisen. Hierdoor wordt niet alleen de sector betrouwbaarder, maar lopen opdrachtgevers van gecertificeerde ondernemingen ook minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Het SNA-keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld.

Klik hier voor de website van de Stichting Normering Arbeid.

Meer informatie over Payroll Nederland
Gemakkelijk, zonder risico’s, voordelig én betrouwbaar, uw werknemers in goede handen. Dát is waar Payroll Nederland voor staat. Natuurlijk gebeuren alle administratieve handelingen grotendeels online, maar de kracht is de persoonlijke aanpak.