Prinsjesdag 2019: 5 opvallende zaken

Prinsjesdag 2019: 5 opvallende zaken

Nu Prinsjesdag achter de rug is en de kabinetsplannen voor 2020 bekend zijn, kan de balans worden opgemaakt. Waar moeten HR-professionals rekening mee houden komend jaar? We zetten 5 aantal opvallende zaken onder elkaar.

Het meest ingrijpend is uiteraard de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen staan in dit overzicht. Daarnaast organiseert Wiertz Company seminars waarin dieper op de gevolgen voor werkgevers wordt ingegaan. Den Haag is overigens nog lang niet klaar met de arbeidsmarkt. Zo wordt eind dit jaar het rapport van de Commissie Regulering van Werk verwacht met aanvullende voorstellen en maatregelen.

Naast de WAB wijzigen er nog een groot aantal zaken. We lichten 5 opvallende maatregelen toe.

1. Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds. De premie voor werkgevers voor dit fonds stijgt in 2020 wel.

2. Aanpassing Werkkostenregeling
Werkgevers kunnen meer onbelast vergoeden aan werknemers in 2020. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Vanaf komend jaar kunnen werkgevers tot 2.000 euro meer aan onbelaste vergoedingen toekennen. De verruiming geldt voor de eerste 400.000 euro van de loonsom. Lees er meer over in deze factsheet van de Rijksoverheid.

3. Bijtelling fiets omlaag, elektrische auto’s omhoog
Een aantrekkelijke fiscale regel is het initiatief om de (elektrische) fiets van de zaak eenvoudiger mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets op te tellen bij het inkomen. Net als bij de auto van de zaak, wordt belasting betaald over de bijtelling. De bijtelling van elektrische auto’s stijgt naar 8%. Voor elektrische auto’s van meer dan 45.000 euro blijft een bijtelling van 22% gelden.

4. Geboorteverlof
Partners krijgen in 2020 recht op 6 weken geboorteverlof. Dat zijn er maar liefst 5 meer dan nu het geval is. De 5 extra weken worden via een uitkering opgevangen door het UWV en bedraagt 70% van het dagloon. De extra weken moeten worden opgenomen in het eerste half jaar na de bevalling.

5. Verplicht rookbeleid
Roken moet verder worden ontmoedigd en het kabinet dwingt werkgevers daar vanaf 2020 een actievere rol in te spelen. Iedere organisatie moet verplicht anti-rookbeleid gaan voeren. Roken in horeca wordt uiterlijk in 2022 geheel verboden. Dat betekent het einde van rookruimtes die sommige horecabedrijven nu nog hebben.

Een overzicht van alle maatregelen zijn terug te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Beeld:  ANP Martijn Beekman