Thijs Wöltgens-lezing 2017: pleidooi voor Rijnlands ondernemen

Thijs Wöltgens-lezing 2017: pleidooi voor Rijnlands ondernemen

De jaarlijkse Thijs Wöltgens-lezing 2018 werd afgelopen zaterdag uitgesproken door Lilianne Ploumen. Harm en Dionne Wiertz gingen de oud-minister voor in mei 2017.

Gedachtegoed Thijs Wöltgens verbinden met de actualiteit
De Thijs Wöltgens-lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de PvdA Limburg om Thijs Wöltgens en zijn gedachtegoed te verbinden met de actualiteit. In voorgaande jaren hebben onder andere Job Cohen, Paul Depla en Frans Timmermans de lezing gehouden.

Harm en Dionne Wiertz pleiten voor Rijnlands ondernemen
Dionne en Harm Wiertz spraken in mei 2017 de jaarlijkse Thijs Wöltgens-lezing uit. Het thema van de lezing: ‘de betekenis van je bedrijf bestaat niet uit de winst die je maakt maar uit wat je bijdraagt aan de samenleving’. Harm en Dionne Wiertz hielden een pleidooi voor Rijnlands ondernemen: sociaal, gericht op samenwerking en in heilzame verbinding met de omgeving.

Volgens het duo is ondernemen geen doel op zich maar een middel om iets te bereiken. “Rendement is prima, maar ren de mens niet voorbij”, aldus Harm Wiertz. Met Wiertz Company brengt het echtpaar dit sinds 1997 in praktijk.

Klik hier voor de volledige tekst.

Wiertz Family: ondernemen is delen en geven
Sinds 1 maart 2017 zijn Harm en Dionne Wiertz actief binnen Wiertz Family. Hier vervullen ze de rol als aandeelhouders van Wiertz Company, oefenen ze toezicht uit en zijn ze op afstand beschikbaar voor raad en daad.

Wiertz Family ziet het als haar missie om startende ondernemers, mensen en organisaties te helpen met innoveren, samenwerken en investeren. Dat doen Harm en Dionne Wiertz graag en met veel plezier. Hun ervaring delen met anderen. Want ondernemen is delen en geven. Omdat Wiertz Family de gemeenschappelijke activiteit van Harm en Dionne Wiertz samen is, en ook hier co-creatie geldt, staat er WB in de icoon: hun beider achternamen.


Lees verder:
Als vervolgstap op de benoeming van Roger Holtus tot statutair bestuurder heeft Wiertz Company haar Familieraad uitgebreid. Naast founders Harm en Dionne Wiertz en Constant Jurgens,  maken nu Vivian Mengelers en Ronald Lancee deel uit van het toezichthoudend orgaan van Wiertz Company.

Maurice Buck heeft per 1 maart de voorzittershamer van Wiertz Foundation overgedragen aan Dionne Wiertz. Maurice vervulde de voorzittersrol vanaf de oprichting van de stichting op 13 juni 2006. Gedurende de afgelopen bijna 12 jaren gaf hij mede vorm, inhoud en sturing aan de goededoelenstichting van Wiertz Company.