Trainingen Herkennen & Doorverwijzen van start

Trainingen Herkennen & Doorverwijzen van start

Afgelopen week volgden 42 medewerkers van Wiertz Company de training Herkennen & Doorverwijzen. De training leert deelnemers hoe ze laaggeletterdheid herkennen en bespreekbaar kunnen maken. ‘Als we onze flexkrachten kunnen helpen meer uit hun werk en leven te halen, is dat toch prachtig?’

Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden, zoals het gebruik van DigiD of het maken van een cv. Deze basisvaardigheden beheersen zij niet op het minimale niveau om volwaardig in de  maatschappij mee te kunnen doen. Wiertz Company sloot zich begin 2018 aan bij het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad. Hiermee verbond de uitzendorganisatie zich voor langere tijd aan de aanpak van laaggeletterdheid in Limburg. Eén van de manieren waarop Wiertz Company bijdraagt aan de aanpak van het probleem, is het bereiken van laaggeletterden.

Trainingen Herkennen & Doorverwijzen
De intercedenten op 16 vestigingen van uitzendlabel Wiertz Personeelsdiensten volgden een training die ze in staat stelt het probleem te herkennen bij de kandidaten en flexkrachten die ze dagelijks spreken. Vervolgens kunnen ze de kandidaat doorverwijzen naar instanties die gespecialiseerd zijn in hulp bij laaggeletterdheid. De eerste serie trainingen, waaraan in totaal 42 medewerkers deelnamen, werd verzorgd door Stichting Lezen en Schrijven.

Taalambassadeurs: voormalig laaggeletterden 
De training werd ook bijgewoond door Taalambassadeurs. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven en voorzagen de training van praktische voorbeelden. Klik hier voor de persoonlijke verhalen van een aantal Taalambassadeurs uit Parkstad.

Denken in kansen
Kantoormanager van de vestiging Sittard Rob Schneider raakte onder de indruk: “Een betere beheersing van de Nederlandse taal betekent meer kansen op de arbeidsmarkt. Wij denken graag in kansen en zijn ervan overtuigd dat er iedereen meer kan dan hij of zij denkt. Dus als we onze flexkrachten kunnen helpen meer uit hun werk en leven te halen, is dat toch prachtig?’ Met name de verhalen van de Taalambassadeurs maakten indruk. ‘Dat mensen hun schaamte opzij zetten en hulp vragen is al een hele stap, maar dat ze daarna hun verhaal doen in een zaal onbekenden, vind ik echt knap’, aldus Schneider.

Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Van de laaggeletterden heeft 57% van de laaggeletterden werk. Lees in deze factsheet meer de problematiek in Nederland.

Meer informatie over de Training Herkennen & Doorverwijzen?   
Stichting Lezen & Schrijven verzorgt de training Herkennen & Doorverwijzen. Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan een training, neem dan contact op met Stichting Lezen & Schrijven, Rayon Limburg via inge@lezenenschrijven.nl (Zuid-Limburg), marjahenssen@lezenenschrijven.nl (Parkstad) of fraukebrouwer@lezenenschrijven.nl  (Noord-Limburg).

Meer informatie over het herkennen van laaggeletterdheid.

Foto: Frauke Brouwer van Stichting Lezen & Schrijven


Lees verder:
De ABU neemt forse maatregelen om discriminatie te lijf te gaan. Nadat er in mei al een uitgebreid actieplan werd gepubliceerd, is de nieuwe website Werk jij mee? Zeg Nee! gelanceerd. Op deze website ondersteunt de ABU medewerkers van uitzendorganisaties bij het herkennen en melden van discriminerende verzoeken.

Op 3 september ging de campagne Letterliefde in Parkstad van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad van start. De campagne richt zich op inwoners van Parkstad die moeite hebben met lezen en schrijven. De opening in SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis werd verricht door de Heerlense burgemeester Emile Roemer.