Voorstel aanpak arbeidsmarktdiscriminatie naar Tweede Kamer

Voorstel aanpak arbeidsmarktdiscriminatie naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Van Ark heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over haar aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. De ABU juicht de aanpak van harte toe.

De ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus, is blij met de brede aanpak die Van Ark voorstelt in haar brief. Deze brede aanpak is nodig want arbeidsmarktdiscriminatie is een breed maatschappelijk probleem en dus niet alleen een probleem voor de uitzendbranche.

In de media is vandaag veel aandacht voor het feit dat werkgevers en intermediairs (uitzenders worden met name genoemd) een boete kunnen krijgen als zij discrimineren tijdens het werving-en-selectietraject. Van Ark wil werkgevers verplichten om hierop beleid te voeren. Zij bereidt hiervoor een wetswijziging voor.

De ABU heeft hierop een voorschot genomen door de introductie van een extra lidmaatschapseis ter voorkoming van discriminatie. De eis houdt in dat elk ABU-lid aantoonbaar en controleerbaar antidiscriminatiebeleid moet hebben. Bij het herhaaldelijk niet voldoen hieraan is royering de ultieme sanctie. Controle vindt plaats door onafhankelijke partijen. Uitzenders doen dat dus niet zelf, zoals gesuggereerd wordt in de media.

Preventie en voorlichting
Nadat er in mei al een uitgebreid actieplan werd gepubliceerd, is de nieuwe website Werk jij mee? Zeg Nee! gelanceerd. Op deze website ondersteunt de ABU medewerkers van uitzendorganisaties bij het herkennen en melden van discriminerende verzoeken.

De ABU zet stevig in op informeren en trainen. Er is inmiddels een training beschikbaar voor intercedenten waarin zij gesprekstechnieken kunnen oefenen om zo hun weerbaarheid bij discriminerende verzoeken te vergroten. Ook zijn een spieksheet en app beschikbaar en wordt gewerkt aan een belscript dat houvast geeft bij lastige gesprekken. Lees hier meer over de ABU en diversiteit en discriminatie op de Nederlandse flexmarkt.


Lees verder:
De Nederlandse economie floreert en de werkloosheid blijft verder dalen. Het kabinet was positief gestemd op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. We hebben de tien belangrijkste onderwerpen uit de begroting uitgelicht.

Wiertz Company heeft een raamovereenkomst voor drie jaar gesloten met internetapotheek DocMorris. Beide partijen bekrachtigen hiermee hun huidige samenwerking tot en met 2021.