Wiertz Foundation

Teruggeven aan de samenleving waarin Wiertz Company opereert. Dat is de missie van Wiertz Foundation, opgericht op 13 juni 2006. Wij ondersteunen lokale goede doelen, bieden financiële ondersteuning aan vrijwilligersprojecten en werken samen met verschillende lokale partners.

DE STICHTING GEEFT INVULLING AAN HAAR MISSIE DOOR ONDER MEER:

• Inzameling van financiële middelen;
• Samenwerking met plaatselijke overheden;
• Ondersteunen en organiseren van projecten en activiteiten;
• Realiseren van een breed draagvlak;
• Wiertz Foundation ontvangt jaarlijks een schenking van Wiertz Company. Deze schenking vormt de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting.

WERK EN CULTUUR ALS HOOFDPIJLERS

Wiertz Foundation wil zich de komende jaren vooral focussen op twee aandachtsgebieden: werk en cultuur. Daarbij kiezen wij voor het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk en het stimuleren van cultuur en cultuureducatie. Als organisatie besteedt Wiertz Company sinds haar oprichting veel aandacht aan de werkende en werkzame mens. Mensen kunnen op talloze manieren hun talenten ontwikkelen.

Het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk onder doelgroepen die daar ondersteuning bij kunnen gebruiken met ieder jaar een specifiek thema: het stimuleren van cultuur en cultuureducatie.

MÉÉR DAN INZAMELEN EN VERDELEN VAN GELDEN ALLEEN

De rol die Wiertz Foundation nastreeft, reikt verder dan het inzamelen en verdelen van geldmiddelen alleen. De inzet van de stichting is ook gericht op een nauwe samenwerking met plaatselijke overheden. Wiertz Foundation initieert bovendien eigen projecten en activiteiten.

Om een actieve participatie te kunnen realiseren, is direct contact met de omgeving noodzakelijk. Want zonder betrokkenheid kan Wiertz Foundation geen structurele hulpverlening tot stand brengen. Actieve deelname van medewerkers van Wiertz Company is noodzakelijk om het beleidsvoornemen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te ontwikkelen tot de werkpraktijk van alledag. Wiertz Foundation zoekt dan ook intensief contact met haar medewerkers, met klanten en flexmedewerkers die via een van de onderdelen van Wiertz Company werkzaam zijn.

Meer weten?

Contactgegevens

Adres
Theaterplein 28
6461 DR Kerkrade (NL)

T: +31 (0)6 212 154 61
Md.wiertz@wiertz.com

 

Contactformulier