Wiertz Foundation

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk. Dat is de missie van Wiertz Foundation, opgericht op 13 juni 2006.

We zijn ons er immers van bewust dat het vinden van een baan niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Terwijl wel iedereen het geluk verdient om talenten te kunnen ontplooien temidden van collega’s, succesvol te kunnen zijn, zich te ontwikkelen. En op eigen inkomsten te kunnen bouwen.

CONNECTING WITH SOCIAL RETURN

Voor wie het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is wil Wiertz Foundation een steuntje in de rug zijn. Hiertoe maken we deel uit van MVO Platforms, zoeken we vacatures voor de doelgroepen, gaan we samenwerkingen aan met gemeenten en plaatsen we de doelgroepen concreet naar werk. Dit doen we samen met de professionals van Wiertz Company: mensen die zich dagelijks begeven te midden van de wereld van mens en werk.

Wiertz Foundation jaagt aan, stimuleert, faciliteert, verbindt.

BEGELEIDING VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

Begeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vraagt extra begeleiding van de consultants van Wiertz Company. Denk aan goede intakegesprekken, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, begeleiding gedurende de werkzaamheden. Eventueel inventariseren welke aanvullende opleidingsbehoefte er is en het faciliteren hiervan. Ook kan het helpen de doelgroepen direct baangarantie te bieden middels een fase C overeenkomst.

Julian Freudenberg is voor Wiertz Company de casemanager participatiebevordering en de linking pin tussen Wiertz Foundation en het werkveld. Hij begeleidt de consultants die in het hele werkgebied dagelijks aan de slag zijn om de doelstelling te realiseren: het daadwerkelijk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Hiertoe zijn er contacten met werkzoekenden, werkgevers, overheden.

De bestuursleden van Wiertz Foundation zijn ambassadeurs participatie afstand arbeidsmarkt, ze bespreken het thema tijdens periodieke bestuursvergaderingen en bewaken de voortgang.

Bestuur Wiertz Foundation

Harm Wiertz
Voorzitter
h.wiertz@wiertz.com
06-54247477

Dionne Wiertz
d.wiertz@wiertz.com
06-21215461

Jessie Vreuls
j.vreuls@wiertz.com
06-28907383

Michiel Dijkman
info@michieldijkman.nl
06-44534115

Roger Holtus
r.holthus@wiertz.com
06-42057217

Julian Freudenberg
Casemanager participatiebevordering
j.freudenberg@wiertz.com
06-36299786

Wiertz Foundation is partner van onderstaande platforms participatie arbeidsmarkt:

Meer weten?

Contactgegevens

Adres
Theaterplein 28
6461 DR Kerkrade (NL)

T: +31 (0)6 212 154 61
Md.wiertz@wiertz.com

 

Contactformulier